Giá Deal áp dụng từ ngày 30/7-5/8/2016 khi mua online và offline tại 9 cửa hàng BNT