Necklaces

Sort by
[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ T02DAU000383

[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ T02DAU000383

Price: $17.379912663755

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E23DAU000016

[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E23DAU000016

Price: $16.069868995633

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E23DAU000015

[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E23DAU000015

Price: $17.379912663755

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E23DAU000012

[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E23DAU000012

Price: $17.379912663755

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E23DAU000011

[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E23DAU000011

Price: $16.069868995633

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E23DAU000006

[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E23DAU000006

Price: $16.069868995633

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E23DAU000002

[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E23DAU000002

Price: $16.069868995633

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E23DAU000001

[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E23DAU000001

Price: $24.803493449782

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ Q72DAU000025

[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ Q72DAU000025

Price: $13.013100436681

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E19DAU000009

[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E19DAU000009

Price: $17.379912663755

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E08DAU000042

[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E08DAU000042

Price: $14.323144104803

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E08DAU000040

[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E08DAU000040

Price: $14.323144104803

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E08DAU000036

[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E08DAU000036

Price: $14.323144104803

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E08DAU000035

[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E08DAU000035

Price: $17.379912663755

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E08DAU000031

[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E08DAU000031

Price: $16.855895196507

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E08DAU000023

[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E08DAU000023

Price: $19.912663755459

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E08DAU000022

[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E08DAU000022

Price: $19.912663755459

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E08DAU000019

[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E08DAU000019

Price: $19.912663755459

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E16DAU000002

[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E16DAU000002

Price: $13.013100436681

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Nam E15DAA000010

[VN] Dây Chuyền Bạc Nam E15DAA000010

Price: $113.44978165939

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E16DAU000054

[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E16DAU000054

Price: $16.069868995633

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ T03DAU000234

[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ T03DAU000234

Price: $11.703056768559

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Trẻ Em Q91DAE000007

[VN] Dây Chuyền Bạc Trẻ Em Q91DAE000007

Price: $8.646288209607

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Trẻ Em Q91DAE000013

[VN] Dây Chuyền Bạc Trẻ Em Q91DAE000013

Price: $29.170305676856

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Trẻ Em Q91DAE000010

[VN] Dây Chuyền Bạc Trẻ Em Q91DAE000010

Price: $11.703056768559

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E16DAU000052

[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E16DAU000052

Price: $13.013100436681

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E16DAU000055

[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E16DAU000055

Price: $17.379912663755

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E16DAU000049

[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E16DAU000049

Price: $13.013100436681

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E16DAU000047

[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E16DAU000047

Price: $11.615720524017

BUY
[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E16DAU000044

[VN] Dây Chuyền Bạc Nữ E16DAU000044

Price: $13.013100436681

BUY
Women's Necklaces T03DAU000253

Women's Necklaces T03DAU000253

$13.013100436681 $12.362445414847

BUY
Women's Necklaces T03DAU000252

Women's Necklaces T03DAU000252

$130.91703056769 $124.3711790393

BUY
Women's Necklaces T03DAU000251

Women's Necklaces T03DAU000251

$117.29257641921 $111.42794759825

BUY
Women's Necklaces T03DAU000246

Women's Necklaces T03DAU000246

$29.082969432314 $27.628820960699

BUY
Women's Necklaces T03DAU000240

Women's Necklaces T03DAU000240

$33.53711790393 $31.860262008734

BUY
Women's Necklaces T03DAU000235

Women's Necklaces T03DAU000235

$16.069868995633 $15.266375545852

BUY
Women's Necklaces T03DAU000232

Women's Necklaces T03DAU000232

$9.9563318777293 $9.4585152838428

BUY
Women's Necklaces T03DAU000239

Women's Necklaces T03DAU000239

$37.903930131004 $36.008733624454

BUY
Women's Necklaces T03DAU000227

Women's Necklaces T03DAU000227

$72.751091703057 $69.113537117904

BUY
Women's Necklaces E18DAU000055

Women's Necklaces E18DAU000055

$21.74672489083 $20.659388646288

BUY
Women's Necklaces E18DAU000035

Women's Necklaces E18DAU000035

$16.069868995633 $15.266375545852

BUY
Women's Necklaces E18DAU000034

Women's Necklaces E18DAU000034

$17.379912663755 $16.510917030568

BUY
Women's Necklaces E18DAU000032

Women's Necklaces E18DAU000032

$11.703056768559 $11.117903930131

BUY
Women's Necklaces E18DAU000024

Women's Necklaces E18DAU000024

$17.379912663755 $16.510917030568

BUY
Women's Necklaces E18DAU000021

Women's Necklaces E18DAU000021

$17.379912663755 $16.510917030568

BUY
Women's Necklaces E18DAU000045

Women's Necklaces E18DAU000045

$18.689956331878 $17.755458515284

BUY
Women's Necklaces E18DAU000038

Women's Necklaces E18DAU000038

$14.323144104803 $13.606986899563

BUY
Women's Necklaces E18DAU000048

Women's Necklaces E18DAU000048

$16.069868995633 $15.266375545852

BUY
Women's Necklaces E18DAU000036

Women's Necklaces E18DAU000036

$14.323144104803 $13.606986899563

BUY
Women's Necklaces E18DAU000031

Women's Necklaces E18DAU000031

$16.069868995633 $15.266375545852

BUY
Women's Necklaces E18DAU000030

Women's Necklaces E18DAU000030

$14.323144104803 $13.606986899563

BUY
Women's Necklaces E18DAU000022

Women's Necklaces E18DAU000022

$17.379912663755 $16.510917030568

BUY

Dây Chuyền Bạc với mẫu thiết kế hợp xu hướng thời trang mới nhất trên thế giới. Được chế tác từ chất liệu Bạc cao cấp 92.5 bền đẹp và sáng bóng luôn mang đến cho người đeo nét đẹp tinh tế, sang trọng.  Bên cạnh đó, Dây Chuyền Bạc không chỉ mang đến vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn đem lại những lợi ích sức khỏe. Khi mua sản phẩm tại Bạc Ngọc Tuấn quý khách hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Ngoài ra, quý khách sẽ được giảm 5% khi mua Online, Freeship toàn quốc và bảo hành vĩnh viễn độ sáng của sản phẩm.